Hem

ECE Network AB

 

 

”Ett företag i logistikens absoluta framkant, med kärnverksamhet som bygger på verksamhetsutveckling med logistiken i fokus”

 

Nulägesmätning - ett måste för kommunernas hemtjänst

"Att veta sin status är en förutsättning för att fatta bra beslut"

 

Tänk nytt - tänk och planera logistiskt

"Bli klimatsmart och minska samtidigt era transport- och resurskostnader"

 

Att veta är en absolut nödvändighet för en beslutsfattare

Genom en enkel nulägesmätning är det lätt att få fram ett

konkret jämförelsematerial byggt på fakta enligt följande parametrar: