Om ECE Network

ECE Network AB

 

 

ECE Network startade 1988 som en enskild firma med konsultinriktning på logistikutredningar och utveckling av logistiklösningar för transportsektorn. Fram till 1995 var uppdragen uteslutande inom den privata sektorn, men 1996 kom det första uppdraget från den offentliga sektorn.

Det var Vägverket Region Väst som ville ha hjälp med en kommunal transportutredning, vars syfte var att se vilka möjligheter som fanns för att minska kilometerproduktionen och öka trafiksäkerheten genom att minska tiden på väg.

 

1998 blev vi ramkonsulter åt vägverket och bildade då också handelsbolag. Vi utvidgade vår verksamhet till att omfatta även utbildningar inom logistik och nätverksträffar.

 

2006 hade verksamheten växt ytterligare och vi ombildade företaget till att bli ett aktiebolag.

 

Företaget drivs sedan 2012 av Fredrik Davidsson.