Tjänster

ECE Network AB

 

 

Nulägesmätning

Är en förutsättning för – och ingår i – Logistikmetoden, men kan även beställas separat.

En nulägesmätning innebär att vi betraktar er verksamhet utifrån en logistisk synvinkel.

Med våra verktyg och simuleringar synas ert nuvarande resursutnyttjande i sömmarna, samt om ni så önskar, er potential.

Resultatet presenteras i tryckt form, i valfritt digitalt format, samt med en muntlig avrapportering.

Övriga tjänster

 

Vi utför även olika typer av:

•Transportutredningar och ruttoptimeringar

•Miljökonsekvensbeskrivningar

•Simuleringar

Kontakta oss för mer information!