Logistikmetoden

ECE Network AB

 

 

Tänk nytt

 

Bli klimatsmart och minska samtidigt dina transport- och resurskostnader, planera hemtjänsten med logistikmetoden!!

 

Logistikmetoden är ett helt nytt sätt att tänka och planera inom hemtjänsten. Planeringen sker inte med utgångspunkt från personalen, som det traditionellt görs, utan med utgångspunkt från brukarbehovet.

 

Genom att Logistikmetoden är en behovsoptimerad och inte en resursoptimerande metod är det centrala, att tala om exakt hur stora resurser som behövs för att på ett optimalt sätt täcka hela insatsbehovet vid varje planeringstillfälle, inte att sysselsätta resurser under ett förbestämt antal timmar

 

Logistikmetoden är den enda planeringsmetod som bevisat

•minskar kilometerproduktion

•minskar avgasutsläppen

•minskar fordonsbehovet

•minskar stressen

•minskar kostnaderna

•ökar trafiksäkerheten

•ökar kvaliteten på insatserna

•ökar kontinuiteten hos brukarna

 

Logistikmetoden

 

Logistikmetoden är en planeringsmetod som skapades av ECE Network i ett stort Vägverket, numera Trafikverket-projekt mellan åren 2003 och 2007. Projektets syfte var att minska CO2 utsläppen och öka trafiksäkerheten inom bl.a. hemtjänsten, genom att minska kilometer-produktionen och tidsexponeringen i bil. Projektet ledde fram till en handbok för bättre kommunala tjänsteresor och ett antal andra publikationer inom området hemtjänst, se www.ecen.se/publikationer.

 

Hjälpmedel

 

Metoden är enkelt uppbyggd och arbetar med en databas för brukarinsatser och ett professionellt optimeringsprogram, tillsammans skapar de optimala körturer eller arbetsturer.

 

Tänk nytt och bli effektivare

 

Att arbeta effektivare och samtidigt kunna spara både miljö och pengar samt minska personalens stress är väl varje chefs dröm. Nu är det möjligt. Genom att gå över till att planera med Logistikmetoden uppnår man bevisligen dessa effekter.

 

Kostnaderna för att använda metoden är extremt låga i förhållande till alla andra planerings-sätt och det är dessutom lätt att komma igång med planeringen.

 

I distrikt med många bilar och förhållandevis mycket personal påverkas kostnaderna och miljön mest. Det är därför naturligt att man börjar med att effektivisera det eller dessa distrikt.

Klicka på bilderna för större version